За да уточните коя версия е подходяща за Вас, моля прочетете информацията <тук>.

Инсталациите на сървърната версия на Фикс Уин (първоначална и актуализираща) са zip файлове, съдържащи както версията на сървъра, така и съответната версия на клиента.

В Приложение 4 на Ръководството за потребителя са описани необходимите действия от страна на потребителя на Фикс Уин, за да се използва  възможността за авансово данъчното облекчение.

Функционалността "Данъчно облекчение деца чл. 22в", описана в 28.4 на Ръководството за потребителя НЕ трябва да се използва за авансовото данъчно облекчение. Тя се използва САМО за  данъчното облекчение при годишното изравняване.Име на продукт:

Преди да изтеглите версията, моля прочетете информацията <тук>.

 
 
Локална версия на Фикс Уин  изтегли →
Първоначална инсталация на сървърната версия на Фикс Уин изтегли →
Актуализираща инсталация на  сървърната версия на Фикс Уин изтегли →
Ръководство за ползване на Фикс Уин изтегли →