За да уточните коя версия е подходяща за Вас, моля прочетете информацията <тук>.

Инсталациите на сървърната версия на Фикс Уин (първоначална и актуализираща) са zip файлове, съдържащи както версията на сървъра, така и съответната версия на клиента.Моля, обърнете внимание на новото приложение 5 в ръководството на потребителя, където е описано как трябва да се въведат необлагаемите доходи за 2022. Тази информация ще се използва от следващата версия на Фикс Уин, която ще осигурява служебна бележка за необлагаемите доходи и ще ги включва в справката по чл. 73 ал. 6.

Моля НЕ подавайте справката по чл. 73 ал. 6, изготвена с версия 2.4.0.5813. Тя не съдържа информация за необлагаемите доходи. Моля, изчакайте следващата версия на Фикс Уин. За вече подалите справката, ще бъде предоставена възможност Фикс да генерира коригираща справка по чл. 73 ал. 6.

Като част от необлагаемия доход с код 107 трябва да се декларират и сумите, изплатени от работодателя за първите 3 дни болнични. Ето защо справката по чл. 73 ал. 6 на всички организации ще трябва да съдържа информация за необлагаеми доходи. 

Като първа стъпка следващата версия на Фикс ще предостави нова справка по код, която ще е във формат, който позволява да бъде импортиран във Фикс с цел добавяне на код от тип 25 (необлагаеми доходи).със сумата по кода за зададен период , за който се прави справката.Име на продукт:

Преди да изтеглите версията, моля прочетете информацията <тук>.

 
 
Локална версия на Фикс Уин  изтегли →
Първоначална инсталация на сървърната версия на Фикс Уин изтегли →
Актуализираща инсталация на  сървърната версия на Фикс Уин изтегли →
Ръководство за ползване на Фикс Уин изтегли →