Предистик наема талантливи специалисти и осигурява конкурентноспособни възнаграждения и работна среда.

 

 

Стремежът на фирмата е да има средно голям екип, състоящ се от хора с високи лични качества и съвременни технически и процесни познания.