и ще имате възможността да: 
 

  •   Използвате ключовите си компетенции и да ни предоставете областите, които решавате да изнесете
  •   Намалите разходите си за наемане и обучаване на персонала
  •   Използвате нашия капацитет, експертен опит и технически познания и да изграждате с нас съвместни екипи
  •   Разчитате на способността ни да учим, бързо да навлизаме в нови приложни области и да прилагаме съвременни технологии
  •   Използвате установени комуникационни пътеки
  •   Комуникирате с нас лесно на добър английски език
  •   Получавате гъвкави и стойностни услуги за разработване  и обслужване на софтуерни приложения
  •   Намалявате цената за крайния потребител и да разширявате пазарите си