Технологии

 •   Информационни системи за управление
 •   Разпределени системи
 •   Системи в реално време
 •   Отворени GL CAD/CAM системи
 •   Вграден софтуер

 

 

Технически знания

 •   Програмни езици: C/C++, Java, C#, VB#, VB, Assembler, Python
 •   Скриптове: TCL/TK, AWK , Perl
 •   Middleware: J2EE, JBOSS, Oracle WebLogic, Oracle Report, Borland Enterprise Server, Enterprise Service Bus, Apache
 •   Програмиране с бази данни SQL, PL/SQL, Oracle Text, Oracle Spatial
 •   Системи с бази данни: Oracle, MS SQL Server, MySQL, SQLite
 •   Уеб технологии: Java, Java Script, .NET ASP, .NET MVC, GWT, SmartGWT, PHP, HTML, XML
 •   Моделиране и дизайн: UML (Rational Rose, Together), MagicDraw, Oracle Designer
 •   Операционни системи: MS Windows, Unix, Linux, QNX, VMS, Windows CE-PDA, Android
 •   Управление на изискванията: Rational RequisitePro, CaliberRM
 •   Среди за разработване на софтуер: Microsoft Visual Studio, Eclipse, Net Beans
 •   Системи за тестване на софтуер: JUnit, JFCUnit, JWebUnit, CppUnit, Rational Robot, Quality Center