Предистик в партньорство с авторите на широко разпространения в България продукт за труд и работна заплата ФИКС  - професор Аврам Ескенази и доцент Румен Радев, разработи Windows – базирания продукт ФИКС Уин.

Фикс Уин съдържа както всички функционалности, поддържани от ДОС версията на продукта, така и нови  и разширени функционалности. Кои функционалности ще може да се ползват от клиента зависи от лиценза, с който разполага. Фикс Уин без лиценз може да работи като демо версия само за част от функционалностите и не може да генерира изходни документи. За да използвате Фикс Уин като демо версия за всички функционалности трябва да си поръчате временен лиценз. Видовете лицензи са описани тук.

Фикс Уин е подходящ както за малки, така и за големи организации. Подходящ е и за счетоводни къщи, защото поддържа неограничен брой фирми в една база.  
Фикс Уин се разпространява в два варианта, които поддържат еднаква функционалност:
- Локална версия: използваната база данни е Microsoft SQL Server Compact Edition 4.0 (SQL CE накратко), защото позволява лесно инсталиране на приложението без администраторски права и нужда от инсталиране на  MSSQL Express. Локалната версия позволява както работа на компютър, който не е в мрежа, така и работа с база, разположена на достъпен по мрежата диск. Това дава възможност локалната версия да се инсталира на компютри в различни отдели и всички те да ползват общата база данни (например, един компютър в ТРЗ отдела за въвеждане и обработка на данни, останалите за правене на справки). Локалната версия не се препоръчва за едновременно въвеждане и обработване на данни от няколко работни места.
- Сървърна версия: използваната база данни е Microsoft SQL Server. Ако няма закупен лиценз за MS SQL Server, може да се използва безплатния MS SQL Server Express Edition. Сървърната версия се препоръчва за счетоводни къщи, които работят с много организации и ще искат едновременно да въвеждат и обработват данни в една база от няколко работни места.

Фикс Уин и ръководството за неговото ползване могат да бъдат изтеглени безплатно от тук.
Рекламна брошура на Фикс Уин може да бъде изтеглена от тук.