Предистик ООД
1527 София, България
Ул. „Христо Ковачев“ 24-26
Факс:  +359 2 4914466
Офис: +359 2 4914455
E-mail:office@predistic.com

Мариян Николов
Управител и финансов мениджър                  
Тел.: +359 2 4914446 
E-mail: Mariyan.Nikolov@predistic.com

Павлина Димитрова
Управител и мениджър ключови клиенти  
Тел.: +359 2 4914447 
E-mail: Pavlina.Dimitrova@predistic.com

Ясен Колев
Мениджър инфраструктура и логистика
Тел.: +359 2 4914411 
E-mail: Jasen.Kolev@predistic.com

Антоанета Радева
Мениджър продукт ФИКС Уин
Тел.: +359 2 4914451 
E-mail: support@predistic.com