•   Разработване на софтуер за  проекти на клиента
  •   Обслужване на софтуерни приложения
  •   Разработване на софтуерен продукт за трудово заплащане