Локална версия на ФИКС Уин   (какво е локална версия на ФИКС Уин виж тук)


Последна версия 2.4.0.5405 от 23.06.2020:


Нови функционалности:

  • Улеснения при издаване на частична служебна бележка за служители с повече от едно копие. За подробности прочетете тук.
  • Обработка на стойност ‘G’ на символна константа 19:  „Сумите, зададени с код 490 БЕЗУСЛОВНО НЕ влизат в базата за платен отпуск“


Отстранени грешки:

  • Вече са възможни корекции за месец, през който служителят е замразен, но има компоненти на заплата
  • Промяна на вид осигурен: отстранен е проблемът с изтриването на информацията за длъжност, НКИД, НКПД, категория персонал   
  • Нулево облагаемо бруто – отстранен е проблем при изчисляването на данъчната основа (нулевото облагаемо бруто вече не се намалява с личните осигуровки; проблемът водеше до грешки при преизчисляването/изравняването на ДОД)

 
Сървърна версия на ФИКС Уин   (какво е сървърна версия на ФИКС Уин виж тук)


Версии за начална инсталация на ФИКС Уин сървър


Последна версия 999 от  03.06.2020

  • Виж актуализираща версия 999 на Фикс Уин сървър


 

Актуализиращи версии на ФИКС Уин сървър

Последна версия 999 от 03.06.2020

  • През 2020 година  за трудов и осигурителен стаж се зачитат 60 дни неплатен отпуск.


 


Версии на ФИКС Уин клиент

Последна версия 2.4.0.5405 от 23.06.2020

  • Виж локална версия на ФИКС Уин - 2.4.0.5405 от 23.06.2020

 
Ръководство
 

Последна версия 1.32 от 03.06.2020

  • Обновени секции 32.2 (проекти), 21.8 (справка стажове), 26 (обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ), 18, 18.1, 18.2 и 18.12 (удостоверения за трудови възнаграждения, детски помощи, осигурителен доход).


 
Информация за предишни версии през 2020г. можете да намерите тук.