Локална версия на ФИКС Уин   (какво е локална версия на ФИКС Уин виж тук)


Последна версия 2.4.0.5304 от 09.04.2020:

Нови функционалности:

 • Частична служебна бележка  във формат 2020. 

Отстранени грешки:

 • Коригирани неточности в изготвянето на Уведомление по чл.62 ал.5 от Кодекса на труда : в случай на срочни договори и договори, подписани преди 2014 година.
 • Коригирана грешка в ОПУС функционалността: пресмятане на бюджет за неизползвани отпуски в случай, че няма минали месеци с поне 10 отработени дни..

Предишна версия 2.4.0.5175 от 16.03.2020:

Нови функционалности:

 • Изчисляване на средно-списъчен състав според методика на НСИ за приравняване на наетите на непълно работно време към еквиваленти на лица в пълна заетост. Тази промяна се отразява в ТРЗ рекапитулация / средно-списъчен състав и Статистика.
 • Изчисляване на сума за платен отпуск, ако няма предходен месец с 10 работни дни (за подробности виж  ръководство за потребителя, секция 5). 

Отстранени грешки:

 • Коригирани неточности в изготвянето на тримесечна и годишна статистика
 • В случай на вид осигурен 12 и 13 и платен отпуск с код 21 не се генерира код 421Дните в платен отпуск само се отчитат като отсъствие и се виждат във фиша.
 • Коригирана грешка при обработка на проекти с участие на инвалиди.

 
Сървърна версия на ФИКС Уин   (какво е сървърна версия на ФИКС Уин виж тук)


Версии за начална инсталация на ФИКС Уин сървър


Последна версия 998 от  09.04.2020

 • Виж актуализираща версия 998 на Фикс Уин сървър


Предишна  версия 985 от 16.03.2020

 • Виж актуализираща версия 985 на Фикс Уин сървър

 

Актуализиращи версии на ФИКС Уин сървър

Последна версия 998 от 09.04.2020

 • Промени в каталози: уточняване обяснителен текст за символни константи и лични признаци.


Предишна версия 985 от 16.03.2020

 • Промени, свързани с изчисляване на средно-списъчен състав според методиката на НСИ. 

 


Версии на ФИКС Уин клиент

Последна версия 2.4.0.5304 от 09.04.2020

 • Виж локална версия на ФИКС Уин - 2.4.0.5304 от 09.04.2020


Предишна версия 2.4.0.5175 от 16.03.2020

 • Виж локална версия на ФИКС Уин - 2.4.0.5175 от 16.03.2020

 
Ръководство
 

Последна версия 1.31 от 16.03.2020

 • Към секция 5 „Основни разлики между Фикс ДОС и Фикс Уин“ е добавена информация за изчисляване сумата, полагаща се за платен отпуск, ако в базата няма предходен месец с 10 работни дни.