Локална версия на ФИКС Уин   (какво е локална версия на ФИКС Уин виж тук)


Последна версия:

Нови функционалности:

 • Изчисляване на средно-списъчен състав според методика на НСИ за приравняване на наетите на непълно работно време към еквиваленти на лица в пълна заетост. Тази промяна се отразява в ТРЗ рекапитулация / средно-списъчен състав и Статистика.
 • Изчисляване на сума за платен отпуск, ако няма предходен месец с 10 работни дни (за подробности виж  ръководство за потребителя, секция 5). 

Отстранени грешки:

 • Коригирани неточности в изготвянето на тримесечна и годишна статистика
 • В случай на вид осигурен 12 и 13 и платен отпуск с код 21 не се генерира код 421. Дните в платен отпуск само се отчитат като отсъствие и се виждат във фиша.
 • Коригирана грешка при обработка на проекти с участие на инвалиди.
Версия 2.4.0.5175 от 16.03.2020 - версия за клиенти със сертификати, издадени след 15.12.2019г.

Внимание: версии за клиенти със сертификати, издадени преди 15.12.2019 вече не се поддържат.
 

Предишни версии:

Нови функционалности:

 • Служебна бележка и Справка по чл. 73 ал.6: отстранена грешка, свързана с обработката на облекченията за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ. 
Версия 2.4.0.5145 от 21.02.2020 - версия за клиенти със сертификати, издадени след 15.12.2019г.

 
Сървърна версия на ФИКС Уин   (какво е сървърна версия на ФИКС Уин виж тук)


Версии за начална инсталация на ФИКС Уин сървър


Последна версия 985 от 16.03.2020

 • Виж актуализираща версия 985 на Фикс Уин сървър


Предишна  версия 978 от 05.02.2020

 • Виж актуализираща версия 978 на Фикс Уин сървър

 

Актуализиращи версии на ФИКС Уин сървър

Последна версия 985 от 16.03.2020

 • Промени, свързани с изчисляване на средно-списъчен състав според методиката на НСИ 


Предишна версия 978 от 05.02.2020

 • Промени за 2020 - Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ 
 • Обновена информация за банките според сайта на БНБ към 21.01.2020 (имена на банки,  банкови клонове).

 


Версии на ФИКС Уин клиент

Последна версия 2.4.0.5175 от 16.03.2020

 • Виж локална версия на ФИКС Уин - 2.4.0.5175 от 16.03.2020


Предишна версия 2.4.0.5145 от 21.02.2020

 • Виж локална версия на ФИКС Уин - 2.4.0.5145 от 21.02.2020

 
Ръководство
 

Последна версия 1.31 от 16.03.2020

 • Към секция 5 „Основни разлики между Фикс ДОС и Фикс Уин“ е добавена информация за изчисляване сумата, полагаща се за платен отпуск, ако в базата няма предходен месец с 10 работни дни.