Локална версия на ФИКС Уин   (какво е локална версия на ФИКС Уин виж тук)


Версия 2.4.0.5580 от 29.03.2021:


Нови функционалности:

 • През 2021 година  за трудов и осигурителен стаж се зачитат 90 дни неплатен отпуск
 • Промени във файловия формат на уведомлението по чл. 62 ал. 5 от КТ за 2021 година; Синхронизиране на каталога с основанията за Уведомление по чл. 62 ал. 5 от КТ и този на НАП 
 • Промени в годишната статистика за 2020г. – изисква се информация за неотработени човекодни поради действително използван платен отпуск (нови кодове  1920 и 1921 в статистическия формуляр); за неотработени човекочасове поради платен престой (нови кодове 1940 и 1941); за начислени средства за задължително обществено осигуряване  (нов код  3171)
 • Добавено е използването на символна константа 59 (задава се вид осигурен в Декларация 1 за учители на втори трудов договор: 08 или 04)
 • Възможност за масово добавяне на код, като сумата по кода  се пресмята на база зададена сума и зададено правило за отчитане на реално отработеното време
 • Възможност за обработка на кодове, за които начислената сума включва и работодателските осигуровки върху тази сума (т.е. работодателските осигуровки се удържат от начислената на служителя сума) Сървърна версия на ФИКС Уин   (какво е сървърна версия на ФИКС Уин виж тук)


Версия за начална инсталация на ФИКС Уин сървър


Последна версия 1028 от  29.03.2021

 • Виж актуализираща версия 1028 на Фикс Уин сървър


Актуализираща версия на ФИКС Уин сървър


Последна версия 1028 от  29.03.2021

 • През 2021 година  за трудов и осигурителен стаж се зачитат 90 дни неплатен отпуск
 • Синхронизиране на каталога с основанията за Уведомление по чл. 62 ал. 5 от КТ и този на НАП  

Версии на ФИКС Уин клиент

Последна версия 2.4.0.5580 от 29.03.2021

 • Виж локална версия на ФИКС Уин - 2.4.0.5580 от 29.03.2021

 
Ръководство
 

Последна версия 1.36 от 29.03.2021

Промени в секции:
 • 21.5 Статистика (добавени нови кодове от формуляра за годишна статистика за 2020)
 • 13.2 Масово изменение на кодове (разширено с възможностите „Добави код с нетна сума“ и „Добави код с брутна сума по спец. правила“


Информация за предишни версии можете да намерите тук.