Локална версия на ФИКС Уин   (какво е локална версия на ФИКС Уин виж тук)


Последна версия 2.4.0.5475 от 08.10.2020:


Нови функционалности:

 • Допълнителна възможност за обработка на плащания по проекти, за които се задава нетна сума за получаване и осигурителният доход по проекта е разликата между максималния осигурителен доход и този, пресметнат на база другите трудови доходи на служителя.
 • Подобрения, свързани  с каталозите за отсъствия
 • Коригираща Декларация 1 вече се генерира при промяна в произволно нейно поле ( например при промяна само на  облагаемо бруто или при промяна само на нетно възнаграждение)

Отстранени грешки:

 • Уведомление по чл. 62, ал. 5 от КТ - грешен код в основание на договор при прекратяване на безсрочен договор, сключен след срочен договор
 • Некоректно Нетно в случай на код 499, ЛП11=0 и символна константа 12 = 'Ж' 
 • Отстранен проблем с Декларация 6, плащане 8 в случай на корекции за минал месец
 • Отстранен проблем, свързан със зачитане преференцията на инвалиди, неработещи по проект  (използване на бит 17 от кодовата характеристика, за да се отбележи заплащане по проект) 
   Сървърна версия на ФИКС Уин   (какво е сървърна версия на ФИКС Уин виж тук)


Версия за начална инсталация на ФИКС Уин сървър


Последна версия 1008 от  08.10.2020

 • Виж актуализираща версия 1008 на Фикс Уин сървър


Актуализираща версия на ФИКС Уин сървър


Последна версия 1008 от  08.10.2020

 • Промени в текста на символни и числови константи

 


Версии на ФИКС Уин клиент

Последна версия 2.4.0.5475 от 08.10.2020

 • Виж локална версия на ФИКС Уин - 2.4.0.5475 от 08.10.2020

 
Ръководство
 

Последна версия 1.34 от 08.10.2020

 • Добавена е секция 34 „Изпълнение на команди с клавиши“
 • Добавена е секция 32.3 „Обработка на „частично финансирани“ проекти (Функционалност 2)“
 • Актуализирани са секции 17.4 „Отсъствия“ и 9.4.6 „Отсъствия“


 
Информация за предишни версии през 2020г. можете да намерите тук.