Информация за версии


Предстоящи промени във ФИКС Уин за 2020 година:

 • Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ - очаквана версия на 27.01.2020. Моля, извинете ни за закъснението!
 • Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ - очаквана версия на 17.02.2020
Локална версия на ФИКС Уин   (какво е локална версия на ФИКС Уин виж тук)


Последни версии:
 

Версия 2.4.0.5077 от 09.01.2020
Нови функционалности:

 • Промени за 2020 - нова минимална заплата, промени в минималния осигурителен доход (МОД), промени в ТЗПБ процентите.
 • Очакваната промяна на каталога "Национална класификация професии и длъжности" не е налична в тази версия. Новите НКПД кодове могат да бъдат видяни <тук>. Клиентите, на които се налага да използват нов код, могат да го добавят с възможностите на програмата за редактиране на Каталози/НКПД. Детайлно описание може да се намери в ръководството на потребителя, т.17.13.


Бета версия 2.4.0.5107 от 09.01.2020

 • Версия 2.4.0.5107 като ТРЗ функционалност не се различава от версия 2.4.0.5077 и е добре тествана.
 • Версия 2.4.0.5107  задължително трябва да се използва от организации, които вече са получили нови сертификати за 2020 година. Работата с новите сертификати все още е под наблюдение и затова наричаме версията "бета".
 • Организации, които все още използват сертификати от 2019 г. трябва да използват версия 2.4.0.5077. Старите сертификати ще могат да бъдат използвани до 31.01.2020.
 • Инструкции за получаване на нов сертификат може да прочетете в "Кога и как ще получа нов сертификат?"

Предишни версии:

Версия 2.4.0.5076 от 19.12.2019
Нови функционалности:

 • Разширена история на служител: за коригираните месеци се вижда състоянието преди и след корекцията; за месеците, в които е правена корекция за минал период се виждат сумите, засягащи само текущия месец / без коригиращите суми за миналите месеци
Отстранени грешки:
 • Неотчитане корекциите за минал месец в удостоверението за осигурителен доход
 • Двукратно намаляване на осигутителен доход на самоосигуряващи се лица с ДОО отсъствие
 • Декл. 6 за самоосигуряващи се: премахнато изискване за налична Декл. 1 за всички месеци
 • Служебна бележка за самоосигуряващи се: неотчитане на осигуровки за здравно върху ДОО отсъствиеСървърна версия на ФИКС Уин   (какво е сървърна версия на ФИКС Уин виж тук)

Версии за начална инсталация на ФИКС Уин сървър


Последна версия 975 от 09.01.2020

 • Виж актуализираща версия 975 на Фикс Уин сървър

Предишна версия 974 от 19.12.2019

 • Виж актуализираща версия 974 на Фикс Уин сървър


Актуализиращи версии на ФИКС Уин сървър

Последна версия 975 от 09.01.2020

 • Промени за 2020 - нова минимална заплата, промени в минималния осигурителен доход (МОД), промени в ТЗПБ процентите.

Предишна версия 974 от 19.12.2019

 • Промени, свързани с разширената история на служител

Версии на ФИКС Уин клиент

Последна версия 2.4.0.5077 от 09.01.2020

 • Виж локална версия на ФИКС Уин - 2.4.0.5077 от 09.01.2020

Предишна версия 2.4.0.5076 от 19.12.2019

 • Виж локална версия на ФИКС Уин - 2.4.0.5076 от 19.12.2019Ръководство

Последна версия 1.26 от 19.12.2019

 • История на служител е разширена. За всеки месец се вижда оригиналното му състояние и състоянията след всяка корекция в следващите месеци, ако има такава.


Предишна версия 1.25 от 28.11.2019

 • Актуализиране на сеция "Данъчни облекчения за деца по чл. 22в" и секция "Подготовка на пълна служебна бележка";
 • Нова секция 32 "Поддържане плащания с външно финансиране";
 • Нова секция 33 "Изтриване на работен период за отделна организация (изтриване на обновяване)";
 • Нова секция 20.5 "Протокол - Приложение 5 към ч.6, ал. 6".