Имаме индивидуален подход към всеки наш нов клиент.

 

 

  •   Изучаваме нуждите и целите на клиента
  •   Избираме и предлагаме модел на доставка, който най-добре съответства на неговите бизнес потребности
  •   Прилагаме модела Fixed price или модела Time and Material
  •   Избираме нискорисков пилотен проект
  •   Стартираме с малък, но силен екип
  •   Обменяме технологии
  •   Координираме с клиента пътищата за комуникация и установяваме добри взаимоотношения на всички нива
  •   Създаваме необходимата ИТ-инфраструктура, обезпечаваща информационната сигурност по време на изпълнението, комуникациите и предоставянето на услугите на клиента