Изграждаме дългосрочно партньорство с определени клиенти. Стремим се към непрекъснато разрастване, подобряване на услугите и процесите и висока удовлетвореност на клиента.

 


Генерираме стойност за клиента като:
 

  •   Придобиваме задълбочени експертни познания в сферите на приложение на клиента
  •   Обстойно изучаваме бизнес-изискванията и техническите изисквания на клиента
  •   Използваме технологиите и техническите средства, избрани от клиента
  •   Изучаваме процесите на клиента и синхронизираме с него ключовите процеси за разработване на софтуер 
  •   Обучаваме и подобряваме квалификацията на нашите специалисти в съответствие с нуждите на клиента и тенденциите в развитието му
  •   Интегрираме висококвалифицирани специалисти от Предистик в проектния екип на клиента
  •   Поддържаме баланс между работата у нас и при клиента с цел постигане на ниска цена и висока производителност
  •   Наблюдаваме сроковете и качеството на нашите доставки
  •   Съобразяваме се с приоритетите на клиента и проявяваме гъвкавост по отношение на промените

Ние изграждаме култура на отзивчивост към специфичните нужди на клиента. Поддържаме с него добра комуникация на всички нива и го подкрепяме в стремежа му да постига стратегическите си цели.