Хората ни имат значителен експертен опит в различни сфери на приложение.

 

 

  •   Пощенска автоматизация, оптимизация и съхраняване на данни
  •   Автомобилна индустрия
  •   Логистика на летища
  •   Анализ на бизнеса на клиент
  •   Разпознаване на реч и глас
  •   Системи за моделиране за архитектура и строителство
  •   Системи за ТРЗ