Движещата сила на Предистик са хората в нея. Екипът ни е обединен в стремежа си към постигане на общи цели и устойчив успех на фирмата.

 

 

Нашите хора работят по проекти на водещи в света фирми и имат богат опит и знания за съвременните информационни технологии, както и потенциал за работа в международни екипи.

 


Софтуерните разработчици в Предистик са отворени за учене и професионално развитие..

 

 
Хората ни са отдадени на работата си и на фирмата и я подкрепят по всякакви възможни начини. Те споделят фирмената ни култура на колегиалност и отговорност.

 


Разрастването е част от фирмената ни стратегия. Считаме, че разширяването на екипа ни, както числено, така и с ценни умения, е важен фактор за постигане на мисията ни.