Предистик ООД е частна софтуерна фирма със седалище в София, България. Тя е създадена в средата на 2011 г. от група опитни професионалисти, обединени от мисията да изградят фирма за разработване и предоставяне на софтуерни услуги, които да я утвърдят като успешен и предпочитан партньор на водещи фирми на световния пазар.
 
 
Имаме ясна визия за бъдещето на фирмата, която ни обединява.

В Предистик ООД са приложени всички необходими технически и организационни мерки с цел обезпечаване сигурността на личните данни, подлежащи на обработка във фирмата. Предистик ООД поддържа система за управление сигурността на информацията съгласно ISO 27001:2013, като по този начин поддържа ниво на защита много по-високо от законово изискваното.