Разработването на софтуерни услуги е основната ни дейност.

 


Имаме възможност да работим в съвместни проекти за разработване на софтуер с големи международни фирми, разпространяващи софтуерни приложения по целия свят. Това е истинско предизвикателство за софтуерните ни специалисти.

 


Имаме принос и за постигане на оптимално сътрудничество с клиентите и това прави Предистик техен надежден партньор. Софтуерните ни проекти се управляват прозрачно. Редовно предоставяме на клиента информация за статуса на проекта.

 


Предистик предлага различни варианти на услуги за разработване и обслужване на софтуер.


  •   Поемаме цялата отговорност за проект на клиента 
  •   Участваме в единични фази от проекта на клиента
 


Членовете на екипа на Предистик имат добри познания и прилагат в работата си добри практики от зрелите процеси на CMMI за разработване на софтуер като управление на проект, управление на изискванията, управление на качеството, управление на тестването и конфигурационен мениджмънт.