Бърза справка по ТРЗ казуси може да направите в някой от долните документи:

Кодекс на труда

Наредба за структурата и организацията на работната заплата

Наръчник за социално и здравно осигуряване

Наредба Н-8

Становище по прилагане на осигурителното законодателство за 2024 г.

Национална класификация на професиите и длъжностите 

Програмни продукти на НАП за проверка на декларации 1 и 6 и справки по чл.73 от ЗДДФЛ