Доставяме софтуерни услуги като предпочитан партньор на водещи фирми на световния пазар

Предистик е гъвкава и разрастваща се организация и работата в нея е предизвикателство и удоволствие

Предистик води служителите, клиентите, собствениците и партньорите си към стабилност и успех

Как работим

Изграждаме дългосрочно партньорство с определени клиенти. Стремим се към непрекъснато разрастване, подобряване на услугите и процесите и висока удовлетвореност на клиента ........още

Разработване на софтуер

Разработването на софтуерни услуги е основната ни дейност. Имаме възможност да работим в съвместни проекти за разработване на софтуер с големи международни фирми, разпространяващи софтуерни приложения по целия свят. Това е истинско предизвикателство за софтуерните ни специалисти ........още
 

ФИКС Уин

За счетоводители и други специалисти по труд и работна заплата,

Които имат нужда от удобен инструмент за въвеждане, съхраняване и обработка на данни, свързани с трудови възнаграждения, за генериране на справки, изисквани от законовата уредба и бизнеса, за извършване на разплащания със служителите и държавните институции.

С нашия продукт ФИКС Уин предоставяме:
- лесно използваема среда за работа;
- незабавна актуализация при промяна на нормативната уредба;
- осигурена поддръжка и консултации;
- адаптация и развитие на продукта според изискванията на клиента ........
още


Акценти

Евро фиансиране

Подкрепа на малки предприятия за преодоляване на кризата от COVID-19

още