Информация за функционалностите, които се осигуряват от лиценза за базовата версия и от премиум лиценза можете да намерите <тук>.

Таблицата с цените е обновена с актуалните за 2024 година цени.

Име на продукт/услуга Кратко описание Цена (лв)
Без ДДС
3-месечен лиценз Всички функционалности са достъпни.  Лицензът е безплатен. -
Лиценз за базова версия
Осигурява достъп само до базовите функционалности (банковите изходи са базова функционалност). Базовите лицензи, с изключение на закупените през последните 3 месеца
на годината, са валидни до 31.01 следващата година. Закупените през последните 3 месеца са валидни до 31.01 на по-следващата година. 
След 31.01 базовият лиценз продължава да работи само за изминалия период, когато е бил валиден
935
Премиум лиценз
Осигурява достъп до всички функционалности: базовите функционалности плюс допълнителните: заплащане по проекти/външно финансиране, статистически отчети към НСИ, изпращане на фишове по мейл, изходен файл към взаимоспомагателна каса.
Закупува се само веднъж. Премиум сертификатът е валиден САМО, ако има валиден базов сертификат. Всяка година се подменя само базовият сертификат.
Този факт налага следната специфика:
- ако за първи път се закупува продукта Фикс Уин, необходимо е да се направи заявка за 2 лиценза "Лиценз за базова версия" и "Премиум лиценз". Заплаща се само обявената цена за Премиум лиценз (950 лева).
- ако продуктът Фикс Уин е бил закупен предните години, необходимо е да се направи заявка за " Лиценз за ползване на вече закупен Фикс Уин" и "Премиум лиценз". Общата цена за 2-та лиценза е 490 лева. 
1100
Надграждане на базов към премиум лиценз При закупен базов лиценз се допълват и функционалностите, поддържани от премиум лиценза (продължителността на лиценза не се променя).
При следващо закупуване на лиценз за ползване на Фикс продължават да са достъпни всички функционалности.
220
Лиценз за ползване на вече закупен Фикс Уин
Осигурява достъп само до базовата функционалност на Фикс Уин. Ако е необходим достъп до допълнителни функции, трябва да има закупен "Премиум лиценз". Повече подробности са дадени в обяснението за Премиум лиценза.
540
(при закупен базов лиценз)

660
(при закупен премиум лиценз)
Прехвърляне на данните от ФИКС ДОС към Фикс Уин Автоматично прехвърляне на данните от досегашния ФИКС ДОС към новия ФИКС Уин и донастройка.
Изпратете писмо на support@predistic.com
 
Консултации
Консултация до 15 минути  - безплатна
 
Ако при анализа на даден проблем се установи, че е възникнал поради грешка в програмата, консултацията не се заплаща.  
 
Ако при анализа на даден проблем се установи, че е възникнал поради неволно или умишлено допусната грешка от клиента, напр. въвеждане на некоректни данни, неспазване на технологичната последователност от действия и др. подобни, консултацията за решаването му се заплаща по общите правила за консултации.
 
Правила за заплащане на консултациите (обявените цени са с включено ДДС):
 
- Консултация, свързана с разяснение на процедурите за обработка по 35 лв. на започнат час след първите безплатни 15 минути (консултацията може да е по телефон, мейл). Ако консултацията е в Софийски офис на клиента, цената е 45 лв. на започнат час.
 
- Консултация, свързана с анализ на клиентската база: 70 лв. на започнат час след първите безплатни 15 минути.
Ако консултацията е в Софийски офис на клиент цената е 80 лв. на започнат час. 
 
- Ако офисът на клиента е извън София към цената за Софийски офис по договорка с клиента се доплаща и за транспортните разходи .