Локална версия на ФИКС Уин   (какво е локална версия на ФИКС Уин виж тук)


За приключване на 2021 г. моля прочетете отново отговора на въпроса "Какво трябва да се направи, за да се приключи годината" от  секция "Често задавани въпроси и казуси" . Информацията е обновена.

Версия 2.4.0.5701 от 20.01.2022:


Нови функционалности:

  • История на служител: разширена таблицата с личните осигуровки. Добавена колона „Лична вн. за здравно при болнични“. Така самоосигуряващите се ще имат информация за всички лични осигуровки.

Отстранени грешкии:
  • Отстранена грешка при изчисляването на Нетното възнаграждение в случай на плащания, които не трябва да се включват в нетното (например обезщетения, за които не се плащат осигуровки, но се облагат с данък)
Сървърна версия на ФИКС Уин   (какво е сървърна версия на ФИКС Уин виж тук)


Версия за начална инсталация на ФИКС Уин сървър


Последна версия 1029 от  18.05.2021

  • Виж актуализираща версия 1029 на Фикс Уин сървър


Актуализираща версия на ФИКС Уин сървър


Последна версия 1029 от  18.05.2021

  • Синхронизиране на каталога с основанията за Уведомление по чл. 62 ал. 5 от КТ и този на НАП

Версии на ФИКС Уин клиент

Последна версия 2.4.0.5599 от 13.07.2021

  • Виж локална версия на ФИКС Уин - 2.4.0.5599 от 13.07.2021

 
Ръководство
 

Последна версия 1.38 от 06.12.2021

Промени в секции:
  • Добавена е секция 37: Приложение 3 – Типове кодове и специална информация за тях
  • 28.6 – добавена е примерна подробна справка за резултат от годишно преизчисляване на ДДФЛ, когато годишната данъчна основа е по-малка от използваното облекчение
  • 20.2.1 – добавен е екран от разглеждане на Декларация 6, плащане 8 когато има суми за възстановяване след годишно изравняване на ДДФЛ


Информация за предишни версии можете да намерите тук.