Локална версия на ФИКС Уин   (какво е локална версия на ФИКС Уин виж тук)


Версия 2.4.0.5714 от 31.03.2022:

Промени, които влизат в сила от 01.04.2022:

 • Минимална раб. заплата (числ. константа 21) - 710 лв.
 • Максимален месечен осиг. доход (числ. константа 86) - 3400 лв.
 • Минимален осиг. доход за самоосигуряващи се (числ. константа 85) - 710 лв.
 • Минимален осиг.доход за замеделски стопани (числ. константа 89) – 710 лв.
 • Промени в МОД по основни икономически дейности и квалификационни групи професии
 • Промени във вноските за ТЗБП по групи икономически дейности
 • Промени в НКПД

Тази версия запазва непроменени минимална работна заплата и всичко, изброено в горния списък за 
месеците преди април 2022. Новите промени ще се задействат когато месец март 2022 е обновен и
текущият за работа месец е април 2022.Отстранени грешки:
 • Отстранен проблем с Декларация 1 за вид осигурен 13 (земеделски производители)

 


Версия 2.4.0.5712 от 08.03.2022:

Нови функционалности:

 • До 90 работни дни неплатен отпуск , ползван през 2022 се зачита за трудов стаж

В бюджета за 2022 година, публикуван в брой 18 на Държавен вестник от 04.03.2022 отново е променен броят дни неплатен отпуск, зачитащ се стаж: увеличен е от 30 на 90 дни.

За тези, които още не са приключили месец февруари е добре да го направят с тази версия.
За приключилите февруари, ще е необходимо да подадат коригираща Декларация 1 за хората, които са били достигнали през февруари 30 дни неплатен отпуск.
 

 
Сървърна версия на ФИКС Уин   (какво е сървърна версия на ФИКС Уин виж тук)


Версия за начална инсталация на ФИКС Уин сървър


Последна версия 1045 от  16.03.2022

 • Виж актуализираща версия 1045 на Фикс Уин сървър


Актуализираща версия на ФИКС Уин сървър


Последна версия 1045 от  16.03.2022

 • Промени, които влизат в сила от 01.04.2022 година (за подробности виж локална версия 2.0.5.5714

Версии на ФИКС Уин клиент

Последна версия 2.4.0.5713 от 16.03.2022

 • Виж локална версия на ФИКС Уин - 2.4.0.5714 от 31.03.2022/ Промени от 01.04.2022

 
Ръководство
 

Последна версия 1.39 от 01.03.2022

Промени в секции:
 • Добавена е секция 29.2 „Изключи и добави аванс“ във връзка с новото поле „Изключи аванс за“ в Годишната служебна бележка


Информация за предишни версии можете да намерите тук.