Локална версия на ФИКС Уин   (какво е локална версия на ФИКС Уин виж тук)


Версия 2.4.0.5737 от 01.08.2022:

Нови функционалности:

  • Авансови данъчни облекчения за деца и деца с увреждания: промени в Декларация 6 и рекапитулации НАП.

Данъкът на организацията се намалява със сумата по кодовете 886 и 887. Кодовете 886 и 887 се използват за данъчното облекчение през месец юли и октомври. Според публикуваното в брой 52 на Български Държавен вестник  от 05.07.2022 сумата по тези кодове е ограничена от данъчната основа на служителите за месеца. Затова след намалението данъкът на организацията не може да е отрицателен.

Данъкът на организацията се намалява със сумата по кодовете 884 и 885. Кодовете 884 и 885 се използват за данъчното облекчение през месец август и ноември. Реализирана е новата ал. 8 от ЗДДФЛ, а именно: възстановената сума по ал. 7  се прихваща от работодателя последователно  от следващите вноски към държавният бюджет за данъци.

Подробности за кодовете 886, 887, 884 и 885 могат да бъдат намерени в приложение 4 на Ръководство за потребителя.Версия 2.4.0.5732 от 20.07.2022:

Нови функционалности:

  • Версия 2.4.0.5732 осигурява на служителите възможност за авансовово използване на данъчното облекчение за деца и деца с увреждания.

    Следващата версия с необходимите промени в Декларация 6 и рекапитулации НАП, осигуряващи работодателят да си прихваща последователно  от следващите вноски към държавния бюджет възстановените суми като данъчно облекчение на служителите ще е налична до 15.08.2022  (срокът за подаване на Декларации 1 и 6 е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е изплатената заплата)

В Приложение 4 на Ръководството за потребителя са описани необходимите действия от страна на потребителя на Фикс Уин, за да се използва  възможността за авансово данъчното облекчение 
                            

  • Нов банков изход към Общинска банка: плащания от бюджетни предприятия, включени в СЕБРА


Сървърна версия на ФИКС Уин   (какво е сървърна версия на ФИКС Уин виж тук)


Версия за начална инсталация на ФИКС Уин сървър


Последна версия 1047 от  20.07.2022

  • Виж актуализираща версия 1047 на Фикс Уин сървър


Актуализираща версия на ФИКС Уин сървър


Последна версия 1047 от  20.07.2022

  • Авансови данъчни облекчения за деца и деца с увреждания

Версии на ФИКС Уин клиент

Последна версия 2.4.0.5732 от 20.07.2022

  • Виж локална версия на ФИКС Уин - 2.4.0.5732 от 20.07.2022

 
Ръководство
 

Последна версия 1.41 от 19.07.2022

Промени в секции:
  • Допълнение към секция 37, Типове кодове и специална информация за тях  - добавено е описание на типове 50 и 51, използвани за авансово данъчно облекчение за деца и деца с увреждане
  • Добавена е секция 38: Приложение 4 – Авансово използване на данъчно облекчение за деца и деца с увреждания през 2022 година


Информация за предишни версии можете да намерите тук.