Локална версия на ФИКС Уин   (какво е локална версия на ФИКС Уин виж тук)


Версия 2.4.0.5599 от 13.07.2021:


Нови функционалности:

  • Добавено напомнящо съобщение, че обработката на код 499 зависи от стойността на ЛП 11 на служителя

Отстранени грешкии:
  • Отстранена грешка в ОПУС функционалността при изчисляване на бюджет за неизползван платен отпуск
  • Отстранена грешка при изготвяне на съкратен фиш  в случай на служител с табелен номер, по-дълъг от 4 символа
Сървърна версия на ФИКС Уин   (какво е сървърна версия на ФИКС Уин виж тук)


Версия за начална инсталация на ФИКС Уин сървър


Последна версия 1029 от  18.05.2021

  • Виж актуализираща версия 1029 на Фикс Уин сървър


Актуализираща версия на ФИКС Уин сървър


Последна версия 1029 от  18.05.2021

  • Синхронизиране на каталога с основанията за Уведомление по чл. 62 ал. 5 от КТ и този на НАП

Версии на ФИКС Уин клиент

Последна версия 2.4.0.5599 от 13.07.2021

  • Виж локална версия на ФИКС Уин - 2.4.0.5599 от 13.07.2021

 
Ръководство
 

Последна версия 1.36 от 29.03.2021

Промени в секции:
  • 21.5 Статистика (добавени нови кодове от формуляра за годишна статистика за 2020)
  • 13.2 Масово изменение на кодове (разширено с възможностите „Добави код с нетна сума“ и „Добави код с брутна сума по спец. правила“


Информация за предишни версии можете да намерите тук.