Софтуерните разработчици в Предистик имат експертен опит в различни области на приложение и технологии.

 


Нашите специалисти имат отлични познания за съвременните софтуерни инструменти:  програмни езици, уеб технологии, системи с бази данни, операционни системи, среди за разработване на софтуер, моделиране и дизайн, системи за тестване и др.

 


Нашите специалисти са отворени за нови предизвикателства и придобиване на знания и умения в нови области на приложения и нови технологии.