Кога и как да архивирам и резархивирам базата?


Кога и как се архивира базата данни?
Базата данни се архивира автоматично при обновяване на месеца. Името на файла започва с „auto” и се запазва в директорията за Фикс документи, поддиректория БДАРХИВ.
Архиви могат да се създават и ръчно по всяко време на работа, както и да се запазват на произволно зададено място. За подробности вижте глава 16.5. и 16.6. на ръководството за потребителя.
Едно от предназначението на архивите е да се ползват в случай на проблем с компютъра. Ето защо е добре архивите да се копират на друг компютър или външен носител.

Да ползвам ли архиви при изготвяне на справки за минал месец? 
НЕ е необходимо и НЕ ТРЯБВА да се ползват архиви, за да се направи справка за минал месец!
За да проверите какви са били данните през изминал месец е необходимо да изберете стария месец при влизане за работа с организацията. Така ще видите оригиналното състояние на месеца (без направените корекции в последствие).
Повечето от справките имат възможност за задаване на месец или период. Т.е. в текущия месец могат да се правят справки и за минал месец. Но в тези справки ще се отрази актуалното състояние на месеца, т.е. ако е имало корекции, те ще се отразят.

Къде още могат да се използват архивите?
Архивите се ползват и при обработка на проекти/плащания с външно финансиране. За подробности вижте <тук>