Защо при цял месец неплатен отпуск до месец юни 2020 данъчната основа е била отрицателна сума, а през юни и следващите месеци е нула?


С версия 2.4.0.5405 от 23.06.2020  беше коригиран проблем при изчисляването на данъчната основа в случай на  НУЛЕВО ОБЛАГАЕМО БРУТО. Нулевото облагаемо бруто вече не се намалява с личните осигуровки и данъчната основа остава нула.
 

До месец юни 2020, ако служител е бил  в неплатен отпуск цял месец ( т.е. облагаемото бруто е било нула) и съответно осигуровката здравно върху неплатен е била например 24.40 лв. , данъчната основа неправомерно е ставала -24.40 лв. 
Ако служител е бил в неплатен отпуск цял месец  през юни 2020 или през някой от следващите месеци, версията от 23.06.2020 и тези след нея осигуряват коректната данъчна основа: НУЛА.