Какво е добре да знам, за да улесня работа си?

Какво трябва да направя при повишаване на заплата от 1-во число на минал месец?
При повишаване на заплати от 1-во число на минал месец:   

  • Ако на всеки човек заплатата се повишава с различна сума  и само за един месец назад , тогава трябва да се влезе в папката на всеки от служителите, да се избере КОРЕКЦИЯ за предния месец и да се увеличи сумата по код 103 (чрез редакция на код 103). 
  • Ако повишаването на заплатите е за повече месеци назад, тогава е удобно да се използва Масово изменение -> Кодове -> Промени сума по код  (за подробности прочети т. 13.2 от ръководство за потребителя)

Избира се за начало месеца, от който трябва да се увеличат заплатите. Избира се кода: 103. Избира се и начина, по който да се увеличат – с определена сума (‘+‘) или с процент от текущата заплата (‘+ %’). В допълнителното инфо на кода се записва 1 (повишението е от първо число). 
Забележка: масово изменение може да се направи и само за 1 човек.


Какво трябва да направя при повишаване на заплата със задна дата, която не е 1-во число на минал месец?
В този случай трябва да се използва Масово изменение -> Кодове -> Добави код към заплата В допълнителното инфо на избрания код 103 се записва датата (например 10, ако увеличението е от 10-ти).
 

Как да създам копие на човек, за да работи по допълнителен трудов договор към същия работодател?
Може да се използва функционалността „Запази копие“: отваря се папката на служителя и се натиска бутона „Запази копие“. Трябва да се избере период, от който копието ще е активно и също нов пореден номер. Всички данни за служителя се запазват. Само кодовете на заплатата се изтриват. Ако е необходимо, трябва да се направят необходимите редакции- например длъжност, вид осигурен.


Какво трябва да избягвам да правя?
Не трябва в рамките на един месец да правя две копия на един служител (едно ЕГН) с един и същи вид осигурен. Проблемът е при коригиращи декларации.