Коя НАП рекапитулация да използвам?


Кога да използвам НАП рекапитулация обощена?
Обобщената рекапитулация НАП осигурява информация за разпределението на осигурителните вноски по фондове. Има и възможност за отделяне на удръжките върху социалните.
При осигуряване на тази подробна информация понякога в резултат на закръгляне между сумите в обобщената НАП рекапитулация и сумите в Декларация 6 има разлики (в стотинки).

Кога да използвам НАП рекапитулация специализирана?
Специализираната рекапитулация НАП осигурява суми, съвпадащи с тези от Декларация 6. Т.е. за преводите към НАП трябва да се използват сумите от рекапитулация НАП специализирана.
В първата част, в колоната „Други осиг. вноски“, обобщените суми за лични и работодателски осигуровки, разпределени по назначение на плащане се пресмятат по правилата за пресмятане на сумите в Декларация 6 (на базата на Декларация 1). Съответно тези суми съвпадат със сумите от файла за плащане, който може да се генерира от менюто за генерация на Декларация 6. В Декларация 6 не влизат суми за вид осигурени 6, 7, 12, 24.
Личните осигурителни вноски от втората част на специализираната рекапитулация НАП се смятат на база сумата по кодове след масово пресмятане на заплатите. 
Работодателските осигурителни вноски от втората част на специализираната рекапитулация НАП се смятат като разлика от сумите в първата част и личните осигурителни вноски от втората част. Така  разликите между сумите в обобщената рекапитулация НАП и Декларация 6 са включени в работодателските осигурителни вноски (т.е. работодателските вноски от обобщената рекапитулация НАП са коригирани автоматично).