Как мога да избера начина за пресмятане на НЕТНО възнаграждение?

Във ФИКС Уин пресмятането на НЕТНОТО зависи от символни константи 10 и 63.

Символна константа 10:
  • Стандартно значение ‚А‘ – на база Пълно бруто
  • Значение ‚Z’ – на база осигурителен доход
Символна константа 63:
  • Стандартно значение ‚А‘ – Социалните суми влизат в Нетното възнаграждение
  • Значение ‚Z’ – Социалните суми НЕ влизат в Нетното възнаграждение