Защо не мога да отворя организацията за работа?


Защо при опит да отворя организация получавам съобщение "Програмата все още се използва от..."?
При неправилно  излизане от Фикс (изключване на компютъра/спиране на тока)  в базата остава информация, че програмата все още работи.
При опит за ново влизане в програмата се издава съобщение, че програмата все още се използва от …. За да може да се влезе отново в организацията трябва да се изтрие висящата работната сесия от
Администраторски панел -> Администриране -> Работни сесии -> Изтрий