Как се обработват служители със статус замразен?


Какво се случва със заплатата на замразен служител?
Ако служител е замразен през даден месец , при обновяването на месеца компонентите на заплатата му се изтриват автоматично.
Ако замразен служител има компоненти на заплата, той участва при пресмятане на заплатите, има фиш, участва в Декларации 1 и 6.  Т.е. ако един служител е замразен от 1-во число на месеца след обновяване на предния месец, неговите компоненти на заплатата трябва да се изтрият ръчно.
За улеснение, с цел по-лесно откриване на хората със статус замразен, но с компоненти на заплата  е въведен „изкуствен“ (само при филтриране с цел статистика) статус „Замразени за пресмятане“.  Подобен „изкуствен“ статус е „активни без кодове“.