Как да настроя кодовете на начисления и удръжки?Какво представляват битовете на кодовата характеристика във ФИКС Уин? 
Битовете на кодовата характеристика са 32 – повече от тези в ДОС и някои имат друго значение. Когато се въвежда нов код трябва добре да се огледат битовете на неговата характеристика.
Съществено е да се настроят всички битове на използваните кодове. Обърнете особено внимание на бит 1 (дали сумата по кода е компонент на облагаемото бруто) и бит 2 (дали сумата е компонент на базата за платен отпуск).
 
Как да обработя червените остатъци?
Фикс може да обработва червени остатъци. За да не участва един код в списъка на червените остатъци трябва флагът „червен остатък“ да не е чекнат И приоритетът да е 0. Справка за хората с червени остатъци може да се направи като се избере от менюто „ Осн. изх. Документи“ елемент „Фиш съкратен“ и се активира чек бокса „Само служ. с черв. остатък“.