Услуги

  •   Разработване на софтуер за  проекти на клиента

  •   Обслужване на софтуерни приложения

  •   Разработване на софтуерен продукт за трудово заплащане