Качество

Стремежът към високо качество на услугите ни е част от фирмената ни култура. Усилията ни са насочени и към подобряването на процесите, гъвкавостта и съобразяването с процесите на клиентите ни. Дефинирали сме ключови индикатори за успех за да измерваме успеха на фирмата и да взимаме стратегически решения на базата на факти.
 

Качеството на софтуерните ни услуги е предпоставка за удовлетвореността и на клиентите ни, и на разработчиците ни. Хората ни имат добри познания и дълъг минал опит в следването на зрелите процеси за разработване на софтуер на модела CMMI и изискванията на стандартите по качество и информационна сигурност на международната организация ISO.
 

В Предистик качеството на софтуерните услуги, които предоставяме, се осигурява посредством ефективно управление на фирмата и следването на дефинирани процеси от членовете на фирмата. Работим съгласно фирмената ни процесно-ориентирана система за управление. Тя се базира на принципите за управление на качеството на стандартите на ISO, добри практики на модела CMMI и специфични за клиентите ни изисквания за управление на съвместните ни проекти. Някои принципи и практики на методологията Agile, които са целесъобразни за работата ни, също са въплътени в системата с цел да се намалят непродуктивните дейности и да се подобри производителността.
 

В края на 2017 г. във фирмата успешно бе проведен сертификационен одит от TUV Rheinland, в резултат на който Предистик получи сертификат за съответствие с международния стандарт по качество ISO 9001:2015, с област на приложение „Проектиране и разработване на софтуер“ и със срок на валидност 08.01.2021 г.