Информация за функционалностите, които се осигуряват от лиценза за базовата версия и от премиум лиценза можете да намерите <тук>.

Име на продукт/услуга Кратко описание Цена (лв)
Без ДДС
3-месечен лиценз Всички функционалности са достъпни.  Лицензът е безплатен. -
Лиценз за базова версия
Осигурява достъп само до базовите функционалности (банковите изходи са базова функционалност). Базовите лицензи, с изключение на закупените през последните 3 месеца
на годината, са валидни до 31.01 следващата година. Закупените през последните 3 месеца са валидни до 31.01 на по-следващата година. 
След 31.01 базовият лиценз продължава да работи само за изминалия период, когато е бил валиден
680
Премиум лиценз
Осигурява достъп до всички функционалности: базовите функционалности плюс допълнителните: заплащане по проекти/външно финансиране, статистически отчети към НСИ, изпращане на фишове по мейл, изходен файл към взаимоспомагателна каса.
Закупува се само веднъж. Премиум сертификатът е валиден САМО, ако има валиден базов сертификат. Всяка година се подменя само базовият сертификат.
Този факт налага следната специфика:
- ако за първи път се закупува продукта Фикс Уин, необходимо е да се направи заявка за 2 лиценза "Лиценз за базова версия" и "Премиум лиценз". Заплаща се само обявената цена за Премиум лиценз (880 лева).
- ако продуктът Фикс Уин е бил закупен предните години, необходимо е да се направи заявка за " Лиценз за ползване на вече закупен Фикс Уин" и "Премиум лиценз". Общата цена за 2-та лиценза е 440 лева. 
880
Надграждане на базов към премиум лиценз При закупен базов лиценз се допълват и функционалностите, поддържани от премиум лиценза (продължителността на лиценза не се променя).
При следващо закупуване на лиценз за ползване на Фикс продължават да са достъпни всички функционалности.
200
Лиценз за ползване на вече закупен Фикс Уин
Осигурява достъп само до базовата функционалност на Фикс Уин. Ако е необходим достъп до допълнителни функции, трябва да има закупен "Премиум лиценз". Повече подробности са дадени в обяснението за Премиум лиценза.
340
(при закупен базов лиценз)

440
(при закупен премиум лиценз)
Прехвърляне на данните от ФИКС ДОС към Фикс Уин Автоматично прехвърляне на данните от досегашния ФИКС ДОС към новия ФИКС Уин и донастройка.
Изпратете писмо на support@predistic.com
 
Консултации Всякакви консултации по особеностите и експлоатацията на Фикс Уин.
Изпратете писмо на support@predistic.com