Полезни нормативни документи и наредби

Бърза справка по ТРЗ казуси може да направите в някой от долните документи:

Кодекс на труда

Наредба за структурата и организацията на работната заплата

Наръчник за социално и здравно осигуряване

Наредба Н-8

Становище относно Наредба Н-8

Становище по прилагане на осигурителното законодателство за 2020 г.

Национална класификация на професиите и длъжностите