Свободни длъжности

Разработчик на софтуер C# (.Net)
 

Software Developer –  HMI Modeling tools
 

HMI Integrator  for Model Driven HMI/GUI Framework
 

Изисквания към кандидатите