Отговорности
     Като  разработчик на тази позиция Вие ще сте част от малък екип, създаващ приложение за обработка на труд и работна заплата. Целта на проекта е да се създаде изцяло нов софтуер, който да замести старо приложение в тази област. 
     Вие ще сте отговорен за проектиране, разработка и интеграция на софтуерни компоненти.
     
Изисквания

   Образование  
     Инженерно образование, за предпочитане компютърни науки/информатика или еквивалентно на него.
   
   Опит и умения
     3+ години опит с разработката на C# десктоп приложения
     Познание на разработването на WPF UI с XAML и концепции като MVVM
     Познания за .Net елементи като LINQ, ADO.NET, EntityFramework и Task-based Asynchronous programming с Async и Await
     Умение за използване и конфигуриране на система за генерация (assembly creation)
     Умение за използване на различни средства и среди за разработка като средства за тестване и валидация, интегрирани в Visual Studio 2012 prof. и по-нови
     Интегриране и структуриране частите на софтуерното приложение
     Конфигуриране и използване на ORM frameworks като например EntityFramework
     Умения за намиране на добри архитектурни решения в контекста на  .Net framework
     Познания и умения за използване на средства за работа с бази данни (в случая MS SQL Server и MS SQL Server Compact Edition 4.0)
     Познания за InnoSetup са предимство
     Базови познания по конфигурационен мениджмънт  (Subversion) и концепция за итеративно разработване на софтуер
     Базови познания по UML
     
 Лични качества
     Умения за работа в екип, директна комуникация с останалите членове на екипа и готовност за поемане на отговорност
     
Какво предлагаме
    Добра работна среда
    Допълнително здравно осигуряване
    Пакет от възнаграждения, конкурентни на пазара на труда
    Гъвкаво работно време