Разработчик на софтуер C# (.Net)

 

 


Отговорности
     Като  разработчик на тази позиция Вие ще сте част от малък екип, създаващ приложение за обработка на труд и работна заплата. Целта на проекта е да се създаде изцяло нов софтуер, който да замести старо приложение в тази област. 
     Вие ще сте отговорен за проектиране, разработка и интеграция на софтуерни компоненти.
     
Изисквания

   Образование  
     Инженерно образование, за предпочитане компютърни науки/информатика или еквивалентно на него.
   
   Опит и умения
     3+ години опит с разработката на C# десктоп приложения
     Познание на разработването на WPF UI с XAML и концепции като MVVM
     Познания за .Net елементи като LINQ, ADO.NET, EntityFramework и Task-based Asynchronous programming с Async и Await
     Умение за използване и конфигуриране на система за генерация (assembly creation)
     Умение за използване на различни средства и среди за разработка като средства за тестване и валидация, интегрирани в Visual Studio 2012 prof. и по-нови
     Интегриране и структуриране частите на софтуерното приложение
     Конфигуриране и използване на ORM frameworks като например EntityFramework
     Умения за намиране на добри архитектурни решения в контекста на  .Net framework
     Познания и умения за използване на средства за работа с бази данни (в случая MS SQL Server и MS SQL Server Compact Edition 4.0)
     Познания за InnoSetup са предимство
     Базови познания по конфигурационен мениджмънт  (Subversion) и концепция за итеративно разработване на софтуер
     Базови познания по UML
     
 Лични качества
     Умения за работа в екип, директна комуникация с останалите членове на екипа и готовност за поемане на отговорност
     
Какво предлагаме
    Добра работна среда
    Допълнително здравно осигуряване
    Пакет от възнаграждения, конкурентни на пазара на труда
    Гъвкаво работно време 

      Software Developer –  HMI
 

 


Your responsibility
    Software development in the area of automotive HMI – modeling for graphic clusters
    Requirements clarification, architecture concepts
    HMI implementation, integration and test

Requirements
Education:    
    BSc or  MSc, Subject: Information Technology, Mathematics or Computer Science
Personal abilities
    Creative, analytical, problem-solving, ability and willing to travel
Experience
    At least 2 years of experience as software developer , C/C++
    Knowledge of model driven HMI development
    Knowledge in graphics, picture and image processing is a plus;
    Experiences with automotive development processes
    Strong written and oral English
 
Optional
    German language,
    Experience with SCRUM  
What we offer
    Good working environment 
    Company sponsored health insurance
    A remuneration package competitive on the market
    Flexible work time.                        

Senior Software Engineer – Function Responsible

 


Your responsibility
  Clarification of customer requirements, creation of system requirements, estimation of change requests
  Analysis and design for software systems in automotive industry
  Planning and coordination of development activities, integration and system tests in a distributed international team
  Communication to customers

Requirements
Education
  BSc or MSc, Subject: Information Technology, Mathematics or Computer Science, Electro technique, Automatic
Personal abilities
  Creative, analytical, problem-solving, ability and willing to travel, customer oriented, good communication skills
Experience
  At least 5 years’ experience as software developer for embedded systems – ideally in automotive domain
  Experience to work in projects with bigger teams
  Experience with embedded real-time operating systems
  Knowledge of C, C++, EC++, C#, UML, XML
  Experience with GUI development on embedded systems
  Experience with system and module design
  Excellent written and oral English
  At least basic knowledge in German

Optional
  Project management experience

What we offer
  Good working environment
  Company sponsored health insurance
  A remuneration package competitive on the market
  Flexible work time